beloningsbeleid

Belongingsbeleid

Beleid inzake beloningen voor CDB

Doel:

Het doel van dit beleid is om een duidelijk kader vast te stellen voor de beloning van medewerkers en bestuursleden van CBD, in overeenstemming met de wettelijke vereisten en de financiële positie van de organisatie.

Criteria voor beloning:

Beloningen worden gebaseerd op een combinatie van prestaties, verantwoordelijkheden en ervaring. Medewerkers en bestuursleden komen in aanmerking voor beloningen als zij voldoen aan de volgende criteria:

  1. Medewerkers moeten presteren op een hoog niveau en hun werkzaamheden moeten bijdragen aan de doelstellingen van de organisatie.
  2. Bestuursleden moeten zich actief inzetten voor de doelstellingen van de organisatie en hun taken op een verantwoordelijke en effectieve manier uitvoeren.
  3. Ervaring en kwalificaties worden ook meegenomen in de beloningsbeslissingen.

Maximale beloningsniveaus (vacatiegeld):

Het maximale beloningsniveau voor medewerkers wordt vastgesteld op 331 euro per vergadering voor het jaar 2023. 

Het maximale beloningsniveau voor bestuursleden wordt vastgesteld op 430 euro per vergadering voor het jaar 2023.

Het maximale beloningsniveau verandert per zes tot twaalf maanden volgens de belastingdienst.

Er worden ook onkostenvergoeding ontvangen.

Transparantie:

Dit beleid is openbaar en beschikbaar voor alle belanghebbenden. Daarnaast zal de ANBI in haar jaarrekening transparant zijn over de beloningen van bestuurders en andere medewerkers.

Monitoring en evaluatie:

Dit beleid zal regelmatig worden geëvalueerd en gemonitord om ervoor te zorgen dat het nog steeds relevant en effectief is. De evaluatie en monitoring zullen plaatsvinden tijdens bestuursvergaderingen en er zal feedback worden verzameld van belanghebbenden.

Wijzigingen in dit beleid:

Dit beleid kan worden gewijzigd door het bestuur van CDB na overleg met de betrokken commissie en goedkeuring door de algemene vergadering.

                  China Driver’s Bevordering Stichting. 27 maart 2023