Bestuurssamenstelling

Bestuurssamenstelling

voorzitter van C.D.B stichting

Voorzitter: Hong Sheng

Uitvoerend directeur: Yinghong Li

Financieel directeur: Xuelei Feng

Ontwikkelingsdirecteur: Zheming Zhang

De voorzitter is verantwoordelijk voor het leiden van de vergaderingen en het sturen van de strategische planning en besluitvorming. 

De uitvoerend directeur is verantwoordelijk voor het dagelijks management van de ANBI, inclusief het toezicht op projecten en administratieve werkzaamheden en rapporteert de voortgang aan het bestuur. 

De financieel directeur beheert de financiële en boekhoudkundige aangelegenheden van de ANBI, inclusief financiële rapportage, begroting en investeringsbeheer. 

De ontwikkelingsdirecteur is verantwoordelijk voor fondsenwerving en het opstellen van fondsenwervingsplannen voor de ANBI.

 

China Driver’s Bevordering Stichting.  27 maart 2023